برخی از مشتریان شرکت

نماینگی شرق کشور ماشینهای سنگین دیزل
مؤسسه مالی اعتباری آرمان

بانک سامان
هتل توحید
هتل هاترا
هتل پرستو
هتل الماس
رستوران الماس
مراکز درمانی و داروخانه
بیمارستان امام رضا علیه السلام
منازل مسکونی و سایر مراکز
مچتمع تجاری میدان شهدا
زعفران و خشکبار باقریان
نماینگی هیوندا
اتوپارک
گالری